Update laatste week en wedvlucht Wychen

Op 9 mei hebben wij de duiven mee gedaan naar Wychen. Dit was als voorbereiding op de wedvlucht Limoges waar onze duiven zich voor het eerst moeten laten zien. Wij hadden in totaal 63 duiven mee naar Wychen en ze zijn op 1 na allemaal thuis gekomen. Een doffer van 2012 is helaas achter gebleven. De vlucht had een zeer snel verloop, in een 20 min waren er meer dan 40 duiven al op de hokken en na een half uurtje hadden we rond de 60 alweer terug. Wij waren hierover zeer te spreken. Dit is een teken dat de duiven er goed voor staan.

Bezoek Nanne Wolff
Afgelopen dinsdag zijn wij naar de duivendokter Nanne Wolff geweest, dit was voor ons de eerste keer dat wij daar waren om duiven te laten onderzoeken. We hadden 6 duiven meegenomen uit onze hokken en deze zijn door Nanne Wolff onderzocht. 5 waren 100% gezond en 1tje had een beetje last van Ornithose. Nanne gaf aan dat dit eigenlijk niks voor stelde maar uit voorzorg voor Limoges zouden wij de duiven een kuurtje kunnen geven voor Ornithose.

Limoges
Zoals het nu staat gaan we rond de 10 duiven mee doen naar Limoges. Hoofdzakelijk zullen dit duiven van 2011 zijn en 1tje van 2010. Er zijn een aantal die gaan mee op het nest en de rest zullen losse doffers en duivinnen zijn. Meestal spelen wij alle duiven op het nest maar dit gaan we deze keer niet doen, eens kijken wat het verschil zal zijn. Vandaag gaan de duiven voor Limoges voor het laatst in de mand. Ze zullen nog een vlucht vanuit Pommeroeul hebben (als we hier heen gaan) dit kan tegenwoordig nog wel eens wijzigen.