Ruffec

Dinsdag hebben we de duiven voor Ruffec in de mand gedaan. Ruffec is voor ons ongeveer 907 km. Op deze vlucht hebben we de afgelopen jaren al vaker een goed resultaat neergezet, of we zaterdag ook een goed resultaat gaan behalen is nog maar afwachten. Nieuwe vlucht, nieuwe kansen. Bij ons in het inkorfcentrum zijn in totaal 204 duiven door 23 liefhebbers meegedaan. Zelf hebben we er 21 duiven mee. Helaas zijn de duiven vandaag niet gelost en gaan ze naar alle waarschijnlijkheid morgen (zaterdag) ochtend we zullen zien hoe laat de duiven gelost gaan worden. De duiven zijn vandaag gelost om 07.00.

Hieronder de duiven:
1e NL 11-1127414 16.30 zondag
2e NL 10-1049994 18.09.54
3e NL 05-1878076 18.58.23
4e NL 06-1538706 16.50 zondag
5e NL 10-1049935 20.43.33
6e NL 10-1049924 19.15.42
7e NL 10-1049963 07.00 zondag
8e NL 11-1127431
9e NL 11-1127521 18.19.01
10e NL 11-1127522 20.37.00
11e NL 11-1127529
12e NL 11-1127539 13.20 zondag
13e NL 11-1127443 07.00 zondag
14e NL 11-1127516 22.00
15e NL 11-1127461 19.15.42
16e NL 11-1127450 18.22.29
17e NL 11-1127467 20.01.56
18e NL 11-1127424 19.07.19
19e NL 11-1127446
20e NL 11-1127412 19.50 zondag
21e NL 11-1127476

Zoals op elke vlucht hebben we weer een aantal mooie prijzen. Zo zijn er voor de eerste 3 liefhebbers geldprijzen ter waarde van € 50,- € 30,- en € 20,-. Ook zijn er weer vleesprijzen te winnen en de hele en halve europot. Daarnaast hebben we op deze vlucht een koppelkoers. De volgende koppels zijn tot stand gekomen. Van elk koppel dienen beide liefhebbers 1 van de 2 bovenste duiven te klokken, de punten worden dan opgeteld en zo krijg je een eindtotaal. De prijzen die zijn te winnen voor 1e koppel € 10,- 2e koppel € 7,50 3e koppel € 5,-

Koppels:
1: G.G. Bos & A. de Haan
2: F. Hoekstra & B. Zijstra
3: B.E. Bos & Comb. Rekker-Westra
4: P. Peeters & A. & S. de Haan
5: J. v/d Bei & A. van Merode
6: F. Sybrandy & B. Wiersma
7: G.J. Dijkstra & R. Henstra Rzn
8: P.D. Veenstra & A. Walda-Dijkstra
9: K. de Bruin & G. & G. de Graaf
10: S. Bloemhof & A. Bruinsma
11: Hamersma & Zn & A.A. Veenstra
12: K. Kloetstra & Zn